Informacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Decylion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R” w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest stworzenie CBR, wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę badawczo – rozwojową, w którym będą realizowane prace badawcze własne, mające na celu stworzenie produktów na bazie autorskich pomysłów wspólnika i współpracowników oraz zleconych przez podmioty z różnych branż.

Planowane efekty: Stworzenie CBR oraz pozyskanie wyposażenia (infrastruktury B+R w postaci środków trwałych) pozwalających na realizację własnych prac badawczych ukierunkowanie na tworzenie innowacyjnych produktów oraz zleconych w zakresie określonym przez klienta oraz zrealizowanie pierwszej części prac określonych w ramach agendy badawczej.

Wartość projektu: 6 200 135,01

Wkład Funduszy Europejskich: 3 595 680,90