Informacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Decylion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R” w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest stworzenie CBR, wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę badawczo – rozwojową, w którym będą realizowane prace badawcze własne, mające na celu stworzenie produktów na bazie autorskich pomysłów wspólnika i współpracowników oraz zleconych przez podmioty z różnych branż.

Planowane efekty: Stworzenie CBR oraz pozyskanie wyposażenia (infrastruktury B+R w postaci środków trwałych) pozwalających na realizację własnych prac badawczych ukierunkowanie na tworzenie innowacyjnych produktów oraz zleconych w zakresie określonym przez klienta oraz zrealizowanie pierwszej części prac określonych w ramach agendy badawczej.

Wartość projektu: 6 200 135,01

Wkład Funduszy Europejskich: 3 595 680,90

Firma Decylion Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt: ,,Nowy model biznesowy oparty o założenia zielonej gospodarki Decylion Sp. z o. o.”

Cel projektu: Projekt realizujemy, aby opracować możliwe kierunki transformacji w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ustalić potencjalne możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ.

Planowane efekty: W projekcie planujemy dokonać analizy naszej firmy pod względem technologicznym, organizacyjny, logistycznym, produkcyjnym, sprzedażowym, pod kątem możliwości wdrożenia GOZ oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie. Zadanie obejmie zakup usługi doradczej zrealizowanej przez eksperta z zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach usługi przeprowadzony zostanie audyt przedsiębiorstwa.

Decylion Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu otrzyma wsparcie na działania dotyczące transformacji w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz innych związanych z tzw. zazielenianiem przedsiębiorstw.

Efektem usługi będzie opracowany nowy model biznesowy przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 82 781,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł