POIR 2.1

Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R Decylion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia prac B+R” w ramach...
Read More ⟶